Hvad er Aikido ?

Aikido består af en lang række låse- og kasteteknikker, der udføres ved at udnytte den angribende kraft. Bevægelserne er cirkulære og harmoniske og bygger på principper fra den japanske fægtekunst, hvorfor også træning med våben, såsom Bokken (træsværd) og Jo (stav) er en vigtig del af Aikido-træningen. Aikido er ikke en kampsport, men en kampkunst, hvor der ikke findes konkurrencer eller egentlige kampe.

Aikido handler om fred, harmoni og balance, hvilket for de fleste udenforstående højst sandsynligt vil opfattes som et stort paradoks. Hvorledes kan kampkunst harmonere med et fredeligt grundprincip?  I Aikido forsøger man nemlig ikke at tvinge modstanderen til noget som helst. Man lader modstanderen gå i den retning han vil, fører ham på vej, og lader ham ved egne kræfter falde dér, hvor han naturligt vil falde.

Aikido er ikke blot en kampteknik, men i høj grad også en personlig udviklingsproces. Den pågældende klub er således ikke “bare” et sted, hvor man træner, men basis for et praksisfællesskab – det at være i en gruppe, hvor man i kraft af sin individualitet og de forskellige niveauer hver enkelt befinder sig på, på et givet tidspunkt, bidrager til hinandens udvikling.

I Danmark begyndte man at træne aikido i 1963.

Aikido består af tre tegn:

 – ai – harmoni
 – ki – sind, vilje, energi (fysisk og åndligt)
 – do – vej (der forener krop og energi)

Aikido kan fortolkes som vejen til harmonisering af energi / sindet.

Når Aikido udføres af erfarne, ser det let og elegant ud. Ofte minder det mere om kraftfuld og dynamisk dans end om kamp. Umiddelbart lyder dette enkelt og ganske ligetil at lære, men Aikido er ikke noget, man lærer fra den ene dag til den anden. Det tager lang tid og kræver meget tålmodighed og ihærdig træning, men til gengæld bærer det også frugt – Både fysisk og mentalt.

 

  

Historien bag Aikido

Skaberen af Aikido var den japanske mester Osensei Morihei Ueshiba (1883-1969). I Vejle træner vi den Aikido-stilart, der hedder Tendoryu Aikido. Tendoryu Aikido er kendetegnet ved store klare bevægelser, der udføres flydende og naturligt. Tendoryu Aikido er skabt af Kenji Shimizu Sensei, 8. Dan, der var én af de sidste “uchi dechis” (personlige elever) hos Osensei Morihei Ueshiba. Shimizu Sensei er ofte i Tyskland, hvorfra vi henter vores træning og inspiration. I Danmark findes der fire klubber, der træner Tendoryu Aikido: Fredericia, Herlev, Varde og Vejle.

   

Det, man lærer, er ikke blot den fysiske del af aikido; igennem træningen tilegner man sig en hel kultur, der omfatter både aikido og elementer af japansk livsfilosofi og etikette. Samtidig udvikler man sig som menneske, idet man i sin egen verden ganske stille går fra at have en hobby/sport (“Jeg går til aikido”) hen imod at være aikido-udøver (“Jeg dyrker aikido”) og med tiden – mester – hvilket indebærer en anden måde at være i og møde verden på: andre værdier, andre forståelser af andres hensigter og af ens egen måde at forvalte rollen som medmenneske.

Det er denne rigdom – denne udvikling og slibning af hele udøverens identitet, som gør aikido til en meget speciel form for japansk kampkunst.